تلفن:

026 -32775434
026-32775424
​​​​​​​026-32702588
زمان تماس
از 9 صبح
​​​​​​​تا 5 بعد از ظهر​​​​​​​

آدرس:

کرج
خیابان ذوب آهن
خیابان والفجر
سردخانه فرخ 

آدرس ایمیل سردخانه

فکس:

021-89770968