​​​سردخانه داران با بیش از 50 سال تجربه در صنعت سردخانه داری ایران بر آن شده است تا خدمتی دیگر در صنعت سردخانه ارائه کند. اگر خریدار سردخانه هستید، ما از همین امروز به صورت تخصصی به شما سردخانه آماده فروش معرفی می کنیم و اگر فروشنده سردخانه اید، سردخانه شما را جهت فروش به مشتریانمان معرفی می نماییم.

026 -32775434

تماس با من

فرزین فرخ

سلام! نام من فرزین فرخ است. من یک سردخانه دار و سازنده سردخانه هستم و به مشتریانم کمک می کنم.

​کارشناس سردخانه 

فرزین فرخ