مراحل ساخت سردخانه 2

مراحل  ساخت سردخانه 2

(پس از تصمیم قطعی و تأیید نهایی و پذیرش سرمایه گذاری در این بخش)

 

8. تعیین مشاور ساخت سردخانه:

  • بررسی رزومه کاری انواع مشاورین ساخت و شرکت های سازنده تجهیزات
  • بررسی قیمت های پیشنهادی و بازدید از نمونه کارهای ایشان
  • عقد قرارداد ساخت به روش های موجود مانند پیمان مدیریتی ، کنتراتی و غیره

9. تعیین مشاوران ساخت ساختمان و ابنیه غیر سردخانه ای بر اساس پیشنهاد مشاور

10. تعیین مشاور و سازنده ساخت سوله، بر اساس ابعاد اعلامی مشاور سردخانه، ظرفیت سردخانه و نحوه آرایش سالن ها

11. تعیین مشاور محوطه سازی: تسطیح زمین و رگلاژ و شیب بندی محوطه و خیابان های مجموعه

12. تجهیز کارگاه و احداث واحد های زیر بنایی (انبار قطعات، نگهبانی،  واحد فنی، مدیریت و مشاور )

13. جانمایی محل احداث سردخانه

14. مکان یابی فضای سبز (20 الی 35 درصد ملک، باید فضای سبز احداث گردد)

15. جانمایی اداری و نگهبانی و سایر ابنیه بر اساس طراحی موارد مصرف و کاربرد سردخانه

و...

 

             نویسنده: فرزین فرخ (سردخانه دار و سردخانه ساز)

 

اگر قصد ساخت سردخانه را دارید اینجا کلیک کنید.