مشاوره سرمایه گذاری در صنعت سردخانه

مشاوره سرمایه گذاری در صنعت سردخانه 

(بخش اول)

 

نویسنده: فرزین فرخ

(کارشناس سردخانه، سردخانه دار و سردخانه ساز)

 

مشاوره سرمایه گذاری در صنعت سردخانه، شما را به سمت یک سرمایه گذاری مطمئن و روشن سوق می دهد. هدف از راه اندازی این نوع جلسات مشاوره، این است که سرمایه گذاران بی اطلاع از این صنعت را با یک هدف مشخص، آشنا کرده؛ تا با آگاهی کامل و اراده خود، قادر به سرمایه گذاری در این صنعت باشند.

 

یکی از بزرگترین ویژگی های این نوع مشاوره، آن است که شما در طی این فرآیند،  با اعدادی دقیق اما کلی، درگیر خواهید شد و تصمیم گیری برای شما کاملا روشن و ساده خواهد بود.

 

آیا سردخانه بسازیم یا نه؟

آیا به طور کلی، ساخت سردخانه، صرفه اقتصادی منطقی دارد یا خیر؟

ساخت یک سردخانه با مشخصاتی معین، به چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟

این سرمایه گذاری طی چه مدت و چگونه باز می گردد؟

درآمد یک سردخانه، چگونه محاسبه می شود؟

این ها همه از آن دسته پرسش هایی است که هر سرمایه گذاری، قبل از ورود به این نوع سرمایه گذاری، از خود پرسیده و برای رسیدن به جواب آن ها "که در اصل مهم ترین بخش این سرمایه گذاری محسوب می شوند"، سراغ کسانی می رود که اصلاً تخصصی در رابطه با مدیریت و درآمد سردخانه ندارند !!!

 

 

نویسنده: فرزین فرخ (سردخانه دار و سردخانه ساز)

 

جهت اخذ مشاوره در مورد سرمایه گذاری در صنعت سردخانه، اینجا کلیک کنید.