مراحل ساخت سردخانه 2

 مراحل  ساخت سردخانه 2 (پس از تصمیم قطعی و تأیید نهایی و پذیرش سرمایه گذاری در این بخش)   8. تعیین مشاور ساخت سردخانه: بررسی رزومه کاری انواع مشاورین ساخت و شرکت های سازنده تجهیزات بررسی قیمت های پیشنهادی و بازدید از نمونه کارهای ایشان عقد قرارداد ساخت به روش های موجود مانند پیمان مدیریتی ، کنتراتی و غیره 9. تعیین مشاوران ساخت ساختمان و ابنیه غیر سردخانه ای بر اساس پیشنهاد …
ادامه مطلب

مراحل ساخت سردخانه

 مراحل  ساخت سردخانه 1 (پس از تصمیم قطعی و تأیید نهایی و پذیرش سرمایه گذاری در این بخش) 1. پیگیری اخذ جوازهای مرتبط: جواز تأسیس سردخانه، در حال حاضر، زیر نظر دو ارگان تجارت، صنعت و بازرگانی و جهاد کشاورزی می باشد. یعنی این دو سازمان، متولی صدور جواز تأسیس سردخانه می باشند. در شهرهایی که امکان صدور مجوز نمی باشد، متولی دستور صدور و اعلام نیاز احداث سردخانه، استانداری و فرمانداری …
ادامه مطلب

سرمایه گذاری در ساخت سردخانه 2

سوالاتی که قبل از تصمیم به سرمایه گذاری در ساخت سردخانه باید به آن پاسخ داد: (بخش دوم)   نویسنده: فرزین فرخ (کارشناس سردخانه، سردخانه دار و سردخانه ساز)     آیا با نحوه ساخت و تکنولوژی ساخت سردخانه های مدرن آشنایی دارید؟ قدیمی ترین سردخانه ای که دیده اید را به یاد دارید؟ با ماشین آلات انبار آشنایی دارید؟ چه میزان به مدیریت فروش در سردخانه اشراف دارید؟ نحوه …
ادامه مطلب

سرمایه گذاری در ساخت سردخانه

  سوالاتی که قبل از تصمیم به سرمایه گذاری در ساخت سردخانه باید به آن پاسخ داد: (بخش نخست)   نویسنده: فرزین فرخ (کارشناس سردخانه، سردخانه دار و سردخانه ساز)   آیا پیش زمینه فعالیت در این صنعت را دارید؟ چه میزان با این صنعت آشنایی دارید؟ هدف اصلی شما از ساخت سردخانه چیست ؟ پیش بینی شما از درآمد یک سردخانه چقدر است؟ منابع سرمایه گذاری شما محدود به سرمایه شخصی …
ادامه مطلب